graniastosłup wielościan
   
Stąd do wieczności ?
gra w ciemno gra do grania
gry Karate do grania DLA dzieci
graniastoslup prosty przekroj osiowy
gra Kangurek Kao do Grania
  Stąd do wieczności ?

Temat: wielościany pomocy!
1) wykaż korzystając z własności Eulera, że liczby ścian,wierzchołków i krawędzi wielościanu wypukłego nie mogą być kolejnymi liczbami naturalnymi. 2. w graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna ma długość 13, a przekątna ściany bocznej ma długość 12. oblicz długość krawędzi tego graniastosłupa. z jakiego wzoru skorzystac? 3. podstawą graniastosłupa prostego jes trójkąt o przyprostokątnych długości 8 i 5. oblicz długosc przekątnych ścian bocznych tego graniastosłup, jeśli wysokość wynosi 10.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=3807Temat: wielosciany - 3 zadania
... 3 Oblicz pole pow. całkowitej graniastosłupa prostego, którego podstawa jest romb o przekątnych długości 6cm, 8cm, a przekątna ściany bocznej ma długość 11cm. Pozdrawiam serdecznie.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=6624


Temat: Pomocy figury przestrzenne !
1. W graniastoslupie prawidlowym czworokatnym o krawedzi podstawy 6 cm, przekatne bryly przecinaja sie pod katem 60(stopni). Oblicz pole powierzchni i objetosc bryly. 2. Krawedz szescianu ma dlugosc 8. Oblicz pole przekroju tego szescianu, ktory jest szesciakatem foremnym. 3. Narysuj rzu rownolegly szescianu o krawedzi 4 cm. Srodek kazdej sciany polacz ze srodkami scian sasiednich. Co mozesz powiedziec o otrzymanym wieloscianie? Oblicz...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=3094


Temat: walec i kula
" />1.Graniastosłup prawidłowy sześciokątny ma: A.12 krawędzi B.12 wierzchołków C.kąt między ścianą podstawą równy 120 stopni 2.Sześcian o krawędzi 4 i graniastosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy 2 mają taką samą objętość .Wówczas: A.wielościany te mają takie samo pole powierzchni całkowitej B.wysokość graniastosłupa jest równa 8 C.pole ściany bocznej graniastosłupa jest dwa razy większe od pola ściany sześcianu
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=104919


Temat: problem z wielościanami
" />Witam, mam trochę problemów z zadaniami z wielościanów. Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc . 1. Podstawią graniastosłupa prostego jest romb o boku długości a i kącie ostrym o mierze Alfa. Krótsza przekątna graniastosłupa tworzy z płaszczyzną jego podstawy kąt o mierze Beta. Oblicz objętość graniastosłupa. 2. Podstawą graniastosłupa prostego jest równoległobok o obwodzie 18cm. Przekątne graniastosłupa mają długość 9cm i pierwiastek z 33cm, a krawędź boczna ma długość 4cm. Oblicz objętość graniastosłupa. 3. Długość krawędzi podstawy graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa 3cm, a jego pole powierzchni bocznej 27cm2. Oblicz objętość graniastosłupa. 4. Oblicz objętość graniastosłupa trójkątnego prawidłowego, którego długośc wysokości jest równa h, jeżeli wiesz, że promień okręgu opisanego na podstawie graniastosłupa jest równy R. 5. Przekątne sąsiednich ścian poprowadzone z jednego wierzchołka graniastosłupa prawidłowego trójkątnego tworzą kąt o mierze 2Alfa. Oblicz objętość graniastosłupa, jeżeli wiesz, że długość krawędzi jego podstawy jest równa a.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=38393


Temat: Kąt pomiędzy przekątną i krawędzią wielościanu/podstawą
" />1. Sinus kąta pomiędzy przekątną sześcianu a zaznaczoną krawędzią wynosi: 2. Wielościan przedstawiony na ilustracji to graniastosłup prawidłowy sześciokątny o kwadratowych ścianach. Sinus kąta pomiędzy zaznaczonymi odcinkami wynosi: 3.Wielościan przedstawiony na ilustracji to graniastosłup prawidłowy sześciokątny o kwadratowych ścianach. Cosinus kąta pomiędzy zaznaczonymi odcinkami wynosi: 4. Wielościan przedstawiony na ilustracji to graniastosłup prawidłowy pięciokątny o kwadratowych ścianach. Sinus kąta nachylenia pomiędzy podstawą i zaznaczoną przekątną wynosi: 5.Wielościan przedstawiony na ilustracji to graniastosłup prawidłowy sześciokątny o kwadratowych ścianach. Sinus kąta nachylenia pomiędzy podstawą i zaznaczoną przekątną wynosi: 6.Wielościan przedstawiony na ilustracji to graniastosłup...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=202392


Temat: Wielościany. Graniastosłup i ostrosłup
4, a wszystkie krawędzie boczne tego ostrosłupa mają długość 7. Jaką wysokość ma ten ostrosłup? 4. Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 8 i 5. Oblicz długości przekątnych ścian bocznych tego graniastosłupa jeśli wysokość graniastosłupa wynosi 10. Z góry bardzo dziękuję.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=166708


Temat: zależności w wielościanach
" />1, Podstawa graniastosłupa jest n-kątem. a) Zapisz wzór na liczbę S ścian tego graniastosłupa w zależności od n. b) Zapisz wzór na liczbę W jego wierzchołków c) Sprawdź zależność 2S-W=4 między liczbą ścian a liczbą wierzchołków graniastosłupa. 2, Znajdź zależność między liczbą ścian S a liczbą wierzchołków W ostrosłupa. 3, Przypomnijmy, że między liczbą wierzchołków W, krawędzi K i ścian S wielościanu wypukłego zachodzi związek W-K+S=2. a) Wyznacz każdą z trzech zmiennych w zależności od pozostałych. b) Uzasadnij, że nie istnieje wielościan wypukły, w którym krawędzi jest tyle co wierzchołków. c) Jaką minimalną wartość może przyjmować wyrażenie K-W dla wielościanu wypukłego?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=79187


Temat: Wielościany i bryły obrotowe - problem.
" />Proszę o pomoc w rozwiązaniu poniższych zadań: 1) Każda ściana ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma pole 8. Oblicz objętość tego ostrosłupa. 2) Siedem krawędzi graniastosłupa prostego ma długość 13, a pozostałe dwie krawędzie mają długość 10. Oblicz pole całkowite i objętosć graniastoslupa. 3) Przekrój osiowy stożka jest trójkątem rownobocznym o polu 18. Oblicz pole powierzchni bocznej stożka. 4) Jedna z przyprostokątnych trójkąta...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=120250


Temat: Wykaz ze....
... ze nie moze istniec wielościan wypukly o dwudziestu krawedziach i dziewietnastu scianach. b)Podaj liczbe scian,wierzcholkow i krawedzi graniastoslupa,ktorej podstawa jest n-kat.Sprawdz, ze liczby te spelniaja wzor Eulera. Potrzebuje rozwiazan na dzis:/...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=41677


Temat: Prostopadłościan trojkątny
graniastosłup ma dwie trójkątne podstawy i 3 prostokątne ściany, a prostopadłościan trójkątny ... hmm nie wiem o co chodzi
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=160470


Temat: Ilość przekątnych wielościanu
" />Jeżeli chodzi o dowolny wielościan, na pewno nie ma wzoru. Dla przykładu: - prostopadłościan (sześć ścian), ma przekątne - ostrosłup (podstawa i pięć ścian bocznych) nie ma przekątnych. Jeżeli chodzi o graniastosłupy (o podstawie wielokąta wypukłego) to wzór na wszystkie przekątne będzie taki sam jak wzór na wszystkie przekątne w wielokącie wypukłym.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=201399


Temat: Szukam projektów wielościanów. Bardzo skomplikowanych
" />hej, mam zrobić na matmę jakąś bryłę... ocena będzie proporcjonalna do stopnia trudności wykonania... takie tam ostrosłupy, graniastosłupy... ale można się porwać na coś ambitniejszego (na 6 )... facetka pokazała...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=3639


Temat: Krawędzie prostopadłe w wielościanach
sześciokąta? (stawiałam na 24, ale to zła odpowiedź) 5. Ile jest par prostopadłych krawędzi w graniastosłupie prawidłowym o podstawie pięciokąta? (myślałam, że to 20, ale to również błędna odpowiedź) Proszę o...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=202390


Temat: IV OMG
... zrobić na wielościanie wypukłym, np. graniastosłupie prostym sześciokątnym (ABCDEFA'B'C'D'E'F'): I. Rzut na płaszczyznę zawierającą ścianę boczną, np. ABB'A' lub płaszczyznę do niej równoległą jest czworokątem. II. Rzut na płaszczyznę zawierającą podstawę,...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=79956


Temat: przekroje wielościanów -zadania
" />1.Sześcian przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy. Płaszczyzna ta rworzy z podstawą kąt . Ddla jakich wartości cos otrzymany przekrój jest trójkątem ? 2.Graniastosłup prawidłowy czworokątny przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną dolnej podstawy i jeden z wierzchołków górnej podstawy. Otrzymany przekrój jest trójkątem równoramiennym, którego ramiona tworzą kąt, taki , ze . Pole podstawy tego graniastosłupa jest równe .Oblicz jesgo objętość....
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=47248


Temat: OMG 2009/2010 a
" />W zad nr 5 możemy wziąć graniastosłup prosty prawidłowy 99-kątny A1A2...A99A1'A2'...A99', gdzie wierzchołek A1' leży bezp. nad A1, wierzchołek A2' bezp. nad A2 itd. Cięciem płaskim płaszczyzną A1A2A50' rozcinamy ten graniastosłup na dwa wielościany spełniające tezę zadania. Wymyśliłem to na konkursie, ale się pomyliłem, dałem płaszczyznę A1A2A99' XD Nie wiem co mnie wzięło, że przeciwległy wierzchołek to A99' Jak myślicie stracę...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=135643


Temat: Wielościany - 2 zadania
" />1. Przekątna prawidłowego graniastosłupa czworokątnego ma długość 9 cm, a pole jego powierzchni całkowitej wynosi 144 cm ^{2}. Wyznacz długość boku postawy i krawędzi bocznej. 2. Sześcian o krawędzi długość...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=98836


Temat: Ściany prostopadłe w wielościanach
" />Witam Proszę o pomoc. 1.Ile jest par prostopadłych ścian w graniastosłupie prawidłowym o podstawie sześciokąta? 2.Ile jest par prostopadłych ścian w sześcianie? 3.Ile jest par prostopadłych ścian w graniastosłupie prawidłowym...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=195123


Temat: Obliczanie krawędzi, wierzchołków graniastosłupa
" />Niech będzie liczbą wierzchołków, w takim razie graniastosłup ma ścian bocznych. Z warunków zadania wiemy, że: , czyli ten graniastosłup ma 9 ścian i 14 wierzchołków. Liczbę krawędzi można wywnioskować ... że wszystkich krawędzi jest . Można kombinować tak, można też skorzystać z tw. Eulera dla wielościanów: http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzeni ... %9Bcianach
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=211834


Temat: Zadania ze stereometrii
krótsza przekątna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. 8. Do graniastosłupa trójkątnego doklejono ostrosłup czworokątny. Ścianami powstałego w ten sposób wielościanu są wielokąty foremne. Oblicz długość krawędzi, wiedząc, że objętość bryły jest równa 6 pierwiastków z 3 + 4 pierwiastki z 2. 9. Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o boku a i kącie ostrym alfa. Dłuższa przekątna tego graniastosłupa o długośći d tworzy z podstawą kąt o mierze beta. Jaką objętość ma ten graniastosłup/ 10. Lakierem z puszki o pojemności 0,75 l pomalowano 12 metrów kwadratowych powierzchni. Oblicz, ile milimetrów...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=182648


Temat: oblicz objętości, pola powierzchni brył...
trapez równoramienny o podstawach długości 12cm i 6 cm oraz ramieniu długości 10 cm. a) Oblicz objętość graniastosłupa b) Czy można ten graniastosłup wpisać w walec - uzasadnij c) Czy można ten graniastosłup opisać ... okręgów podstaw walca ( po dwa do każdego okręgu ). Oblicz pole tego prostokąta. Rozważ wszystkie możliwe przypadki. Zad. 4 (2 pkt. ) Wielościan foremny ma 12 wierzchołków. Co możesz o...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=69975


Temat: Wielościany - graniastopsłupy
" />Oblicz pole powierzchni całkowitej prostego graniastosłupa trójkątnego, którego wysokość ma długość 50 cm, a krawędzie podstawy 40 cm, 13 cm, 37 cm Proszę o zrobienie i wytłumaczenie -- 11 sty...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=168238


Temat: Wielościany i bryły obrotowe. Pole powierzchni i objętość.
" />Zadanie 1. Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość równą 4,2dm. Wierzchołek górnej podstawy połączono ze środkami krawędzi dolnej podstawy odcinkami zawartymi w sąsiednich ścianach bocznych. Odcinki te tworzą kąt . Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa. Zadanie 2. W prostopadłościanie przekątne ścian bocznych wychodzące z tego samego wierzchołka tworzą kąt . Każda z nich ma długość równą 5 dm. Oblicz pole powierzchni bocznej i objętość prostopadłościanu. Zadanie 3. W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym bok podstawy ma długość pierwiastek z 2 dm. Przekątna jednej ściany bocznej tworzy z drugą ścianą boczną kąt . Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zadanie 4. Podstawa graniastosłupa sześciokątnego prawidłowego jest wpisana w koło o promieniu . Najdłuższa przekątna tego graniastosłupa tworzy płaszczyzną podstawy kąt o mierze . Oblicz objętość graniastosłupa.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=143081


Temat: Obliczenia do wielościanie
" />Przyjmijmy dla wielościanu następujące oznaczenia: S- liczba ścian, W-liczba wierzchołków, K-liczba krawędzi. Oblicz sumy S + W - K dla: a) graniastosłupa, którego podstawą jest pięciokąt, b) ostrosłupa, którego podstawą jest wielokąt o m bokach, c) wielościanu powstałego przez sklejenie podstawami graniastosłupa i ostrosłupa (podstawami są takie same wielokąty o n bokach).
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=172990


Temat: Chcę wykrzyczeć całemu światu, że...
... Graniastoslupem nazywamy wieloscian, ktorego dwie sciany... bla bla bla.
Źródło: alk1b40.nastolatek.pl/forum/viewtopic.php?t=10093


Temat: Wielościany
Zad 1 Oblicz długość przekątnej prostopadłościanu o krawędziach długości a,b i c Zad 2 W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym o krawędzi podstawy a dłuższa przekątna jest równa p. Oblicz długość krótszej przekątnej tego graniastosłupa.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=12277


Temat: Zadania z testu predyspozycji do profilu Matex w XIV LO
. Punkt jest środkiem symetrii ściany bocznej , punkt jest środkiem symetrii tego graniastosłupa. Oblicz objętość wielościanu o wierzchołkach . Z góry dziękuję za pomoc.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=73197


Temat: Rozwinięcie wielościanu [geometria wykreślna]
" />Mam takie zadanie. Mam graniastosłup pochyły o podstawie czworokąta przeciąć dowolnie zorientowaną (tzn. nie rzutującą) płaszczyzną i narysować siatkę powstałej bryły. Dolna podstawa graniastosłupa leży na rzutni poziomej. Z przecięciem ... trzeba nacisnąć 5). Ale graniastosłup przedstawiony na tym przykładzie jest specyficzny, bo rzuty poziome jego krawędzi mają wartości rzeczywiste w przeciwieństwie do mojego. W każdym razie próbowałem coś pokombinować. Poprowadziłem nową oś rzutów prostopadle do rzutów poziomych krawędzi mojego graniastosłupa. W miejscu przecięcia się nowej osi z krawędziami zaznaczyłem rzuty poziome punktów 1-4. Znalazłem rzuty pionowe i podobnie jak w podanym przeze...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=162844


Temat: odległość wierzchołka od przekątnej
" />Wielościan jest graniastosłupem sześciokątnym prawidłowym o krawędzi podstawy długości i wysokości długości 4. Oblicz odległość wierzchołka od przekątnej .
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=59555


Temat: Przygotowanie do kompetencji!
zużył 1,20m drutu. Oblicz wysokość tego wielościanu? 5. Pani Paulina z okazji Dnia Dziecka zakupiła wafelki i batony dla klasy liczącej 31 osób. Każda z dziewczynek otrzymała baton po 1,20zł, a...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=119326


Temat: Wielościany i bryły obrotowe.Pole powierzchni i objętość.
" />Przekątna ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego tworzy z krawędzią podstawy o długości 12 kąt 61 stopni. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=143076


Temat: Wzory dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów
" />Oznaczmy : Pp - pole podstawy Pb - pole powierzchni bocznej S - pole powierzchni całkowitej V - objętość h - wysokość Dla dowolnego graniastosłupa będzie : S = Pb + 2*Pp V = Pp * h Ostrosłup, wielościan, którego jedna ze ścian jest wielokątem o n-bokach (tzw. podstawa), pozostałe ściany (tzw. ściany boczne) są trójkątami i posiadają jeden wspólny punkt...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=112


Temat: Graniastosłup prawidłowy sześciokątny
" />Pan Feliks wykonał z drutu model graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, w którym krawędź podstawy jest trzykrotnie krótsza niż wysokość. Na wykonanie modelu pan Feliks zużył 1,2 m drutu. oblicz wysokość tego wielościanu.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=173460


Temat: Zadanka Matematyczne :) hyhy
" />No to wyzsza matma klasyfikacja bry??: dzielimy je na : 1. bedć‚Â‟?ce wieloscianami 2. bryly obrotowe ad.1 GRANIASTOS??UPY - wielo??ciany ograniczone z dw??ch stron przystajć‚Â‟?cymi wielokć‚Â‟?tami o odpowiednich bokach r??wnoleg??ych a z pozosta??ych stron r??wnoleg??obokami. z graniastoslupami wiaza sie pojecia: graniastoslup prosty - jego krawedzie boczne sa prostopadle do podstaw gran. prawid??owy - gr. prosty ktorego podstawa jest wielokat foremny OSTROS??UPY ... wszystkie sciany sa trojkatami r??wnobocznymi reszta w zaleznosci od podstawy graniastoslupow: szecian - wszystkie sciany sa kwadratami prostopadloscian - wszysykie sciany sa czworokatami Objć‚Â‟?to??ci: Ostros??up: 1/3 * pole podstawy * wysoko??ć‚Â‟? ... od wielokata w podstawie) graniastoslup: 2*pole podstawy + pole boczne(pola x prostokatow, gdzie x jw.) obrotowych nie pisalem bo nie wiem czy potrzebne pozdro
Źródło: qlinkz.com/viewtopic.php?t=34900


Temat: graniastosłupy i ostrosłupy - zadania
kącie ostrym . Wysokość graniastosłupa . Oblicz V graniast. Liczymy pole podstawy: W ostateczności: ______________________________________ 11. Podstawą graniastosłupa prostego jest kwadrat. Przekątna graniastosłupa i tworzy z krawędzią podstawy kąt stopni. Oblicz objętość graniastosłupa. Podobnie jak w poprzednich zadaniach wyliczmy długość krawędzi podstawy . Z własności trójkąta równobocznego otrzymujemy następujące równanie: PP - pole podstawy. Następnie opierając się na tym samym trójkącie równobocznym obliczmy wysokość (H) graniastosłupa W ostateczności otrzymujemy _________________________________ 12. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt równoramienny, którego podstawa ma długość a wysokość . Krawędzie boczne . Oblicz H ostrosłupa. Tu proszę o sprawdzenie,...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=180404


Temat: zadania. wielościany i bryły obrotowe.
trójkątem prostokątnym, w którym przeciwprostokątna ma długość 8cm, a jeden z kątów ostrych - 30°. Powierzchnia boczna tego graniastosłupa po rozwinięciu na płaszczyznę jest twadratem. Oblicz pole powierzchni i objętość graniastosłupa. zad.3 Krótsza przekątna graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość 4 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30°. Oblicz objętość tego graniastosłupa. zad.4 Podstawą graniastosłupa prostego jest trapez prostokątny, którego podstawy mają długosć 3cm i 8cm. Krótsza przekątna graniastosłupa jest równa 12cm i tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 30°. Oblicz objętość tego graniastosłupa. zad.5 Wał ochronny ma przekrój w kształcie trapezu równoramiennego,...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=57879 
  Strona startowa
gry na V3i
Gra zozole
 
 
Dobre gniazda dobre plemię. Andrzej Maksymilian Fredro
Dawniej oczekiwano w napięciu na nową książkę lub operę. Dziś ludzie oczekują w napięciu na nowy model samochodu. Sir Laurence Olivier
Gdy na świętego Prota jest pogoda albo słota, to na świętego Hieronima jest deszcz albo go ni ma. Kornel Makuszyński
Ex hypothesi - z hipotezy; jako przypuszczenie.
I dziś wiem jedno - błogosławieństwo, na które się nie godzimy, z czasem obraca się w przekleństwo. Nie oczekuje już niczego od życia. A ty zmuszasz mnie, bym dojrzał bogactwa i horyzonty które przerastają moją wyobraźnie. Teraz kiedy je zobaczyłem i przeczułem ogrom moich możliwości, czuję się gorzej niż kiedykolwiek przedtem. Bo wiem, że mogę zdobyć wszystko, tylko tego nie chcę. Paulo Coelho